Екип на проф. д-р Григор Грчев, сертифициран за операции с роботизираната система Да Винчи

 • Въвеждане на роботизираната хирургия в България
  От м. януари 2008 г. в Клиника по Онкогинекология, Медицински Университет - Плевен функционира първата и единствената до момента за България роботизирана система da Vinci S. Това стана възможно след като беше оборудвана специална операционна зала за минимално инвазивна хирургия и телемедицина. Беше обучен и сертифициран екип от специалисти за работа с робота.

 • Роботизираната система da Vinci S
  Роботизирана система da Vinci S се състои от три основни компонента:
  - Конзола (console). Това е мястото, от което хирургът извършва същинската операция. Тя е снабдена със защитни сензори. Хирургът седи на конзолата в удобна за него позиция, позволяваща максималната му концентрация. Той контролира работните ръце на робота и е в постоянен контакт с операционния и анестезиологичния екип.
  - Кула към пациента (patient cart). На нея са разположени четирите ръце на робота. Едната ръка „държи” оптичната камера, а на останалите три се поставят инструментите, с които се оперира. Ръцете са обвити в стерилни „ръкави” за еднократна употреба. Използват се различни типове инструменти в зависимост от конкретната операция. Endo-wrist технологията, интегрирана в роботизираната система, позволява голяма свобода и точност на движенията на инструментите, както и възможността да се оперира в трудно достъпни зони.
  - Кула за визуализация (vision cart). Тук се намират източниците за светлина и системите за управление на оптичната камера. Към тази част на робота са свързани конзолата, мониторите в залата, както и архивиращата компютърна система. Благодарение на това единство на отделните компоненти става възможно предаването на триизмерния образ от оперативното поле към оператора и неговите помощници.

 • Приложение на роботизираната хирургия
  Роботизирана система da Vinci S в Клиниката по Онкогинекология при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” - Плевен се използва основно за оперативното лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на женската полова система. От 2010 г. след сертифицирането на втори екип за работа със системата, се извършват и урологични операции.
  - Видове роботизирани операции
  Най-често извършваната оперативна интервенция в световен мащаб е отстраняването на матката – хистеректомията. То може да стане с или без нейните придатъци (маточните тръби и яйчниците). При пациентки с онкологични заболявания може да се наложи отстраняване на тъканите около матката, т.нар. радикална хистеректомия. Отстраняването на тазовите лимфни възли е друг основен етап при лечението и диагнозата на онкологичните заболявания на женските полови органи.
  - Натрупан клиничен опит
  От 01.2008 г. до 01.2011 бяха извършени 304 оперативни интервенции с роботизирана система da Vinci S. От тях 172 са асистирани с робот радикални хистеректомии с тазова лимфна дисекция, 122 - асистирани с робот тотални хистеректомии, 6 - тазови лимфни дисекции и 4 - други оперативни интервенции.