Асистираната с робот ендоскопска гинекологична хирургия е съвременен авангарден метод за оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични тумори. Тя е подходяща при пациентки с обезитас, като този фактор не е свързан с удължаване на оперативното време.

Анализът на периоперативните показатели показва, че RARH е сигурна процедура с доказани предимства по отношение на болничния престой и средното оперативно време при пациентки с ранен рак на маточната шийка.