Пациент

Цениза операция

Български пациентки с онкологични заболявания

Държавно финансиране

http://www.mh.government.bg

Български пациентки с гинекологични, но не онкологични заболявания

12 000 лв.

Лапороскопска операция с роботизирана система da Vinci S за пациенти от държави членки на Европейския съюз и от държавите от Европейското икономическо пространство, които са без индикации за роботизирана хирургия или са извън годишния лимит определен от Министерство на здравеопазването с Методика за субсидиране на лечебните заведения.

14 000 лв.

Лапороскопска операция с роботизирана система da Vinci S за пациенти от трети страни.

26 000 лв.