Д-р Николай Христов Колев, уролог

Образование:
висше
гр. Плевен, Висш Медицински Институт 1986-1992 г

Специалност:

 • Урология: Диплом № оо2835 от 1998 г.
 • Допълнителна професионална квалификация „Лекар-мениджър”, 26.01.2010 – 20.11.2010 г., Рег. №6571/06.12.2010 г.

Член на :

 • European Association of Urology от 1998 г.
 • Българско Урологично дружество от 1998 г.
 • Българска Асоциация по ултразвук в медицината
 • Български лекарски съюз

Курсове и специализации:

 • Специализация по урология, Урологична клиника, Universite Libre de Bruxelles, Hopital Erasme, Prof. C. Schulman, Брюксел, Белгия, 08.01-04.04.2002 г.
 • Специализация по урология, Урологична клиника, Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf, Prof. H. Huland, Хамбург, Германия, 01.08-29.09.2002 г.
 • Специализация по роботизирана хирургия и сертифициране за работа с роботизираната система da Vinci S като Console Surgeon, юли 2010 г., IRCAD-EITS, Strasbourg, France
 • Курс по Интервенционален ултразвук в урологията, Висш Медицински Институт, София , януари 1996 г.
 • Курс по „Ендоскопска урологична хирургия”, 11-15.12. 2000 г., Медицински Университет, София
 • Тематичен курс „Uretero-renoscopy &PCN”, 24-27 Mарт 2004 г., Виена, Австрия
 • Тематичен курс „Retropubic radical prostatectomy – Tips, tricks and pitfalls”, 18.03.2005 г., Истанбул, Турция
 • Тематичен курс „ Hands on training Laparoscopy course 3”, Март 2009 г., Стокхолм, Швеция
 • Курс „Диагностична лапароскопия” - І-во ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
 • Курс „Оперативна лапароскопия” – ІІ-ро ниво, МУ-Плевен, 2010 г.
 • Курс по роботизирана хирургия в рамките на „V-ти Международен семинар по Роботизирана хирургия за югоизточна Европа”, 10-12.05.2010 г., Медицински Университет – Плевен
 • Курс „Traditional and Robotic assisted laparoscopy in urology and gynecology”, 2-3 Юли 2010 г., Клуж, Румъния

Научна деиност:

 • На 01.11.2009 г. е записан за докторант на самостоятелна подготовка към Клиника по урология, Медицински Университет - Плевен