Конзола

Кула към пациента

Позициониране на кулата към пациента

Стиковане

Поставяне на инструментите

Подвижност на "ръцете"